vstup do architektúry

Diplomová práca VŠVU
V priestoroch átria rodinného domu architektov Michaeli a Juraja Hantabalových, som vytvorila kompozíciu z keramických objektov, ktoré majú evokovať pohyb a rast vychádzajúci zo stien, ako kontrast k minimalistickej architektúre.
Kompozícia je postupne prerastená popínavými rastlinami a stáva sa ich súčasťou. Naopak, počas zimy, po opadaní lístia, je opäť dominantou átria a vytvára hru so svetlom alebo snehom.

matreál: šamotová hlina
©2005