hra pre nevidomých

Hra je zameraná na trénovanie hmatu a priestorového vnímania nevidomých.

Hráč si náhodne rozloží figúrky rôznych profilov na hraciu plochu. Dve figúrky sú označené značkou a určujú začiatok a koniec cesty.  Figúrky majú rôzne profily, ktoré vytvárajú labyrint skrývajúci aj viac možných ciest. Hráč musí figúrky otočiť tak, aby profily figúrok vytvorili cestu, po ktorej sa dá súvisle prejsť prstom z bodu a do bodu B.
©2002