Cesta do Istanbulu

21. keramické sympózium Lučenec - Kalinovo
Inšpiráciou pre objekty bola moja návšteva Instanbulu a očarenie kupolami stavieb a ich výzdobou.
Inštalácia objektov kupol spolu s porcelánovou hviezdou odkazuje na znaky Tureckej vlajky - mesiac a hviezdu.

materiál: šamotová hlina a porcelán
©2009