cirkus v parku

Projekt bol navrhovaný ako súčasť revitalizácie centrálnej zóny obce Lozorno v roku 2009.
Výtvarné dielo ako súčasť parku, som navrhla ako skupinu keramických šamotových objektov v tvare cirkusových postáv.
Mojim zámerom bolo, aby figúry v priestore parku pôsobili ako zhmotnené kresby, okolo ktorých sa deti môžu naháňať a hrať.
Inšpiráciou bola samotná kresba ako taká, ktorá je deťom prirodzene blízka.  
©2009